Vi är ett litet gårdsmejeri som tillverkar ost på mjölk från egna getter,
bland annat vit Caprin, Tom, Idala, Geta och olika lactic-ostar. På ekologisk
komjölk ystar vi Hallomi, Hälla, Tom och blåmögelostar.


Small Farm Dairy producing cheese with milk from their own goats, for
example white Caprin, Tom, Idala, Geta, and various cheeses obtained
from milk. Using ecological cows milk we produce the Hallomi, Hälla, Tom
varieties as well as blue cheeses.

KONTAKT/CONTACT: Maria Blixt
ADRESS: Skogavägen 69, 439 64 Frillesås
E-POST/E-MAIL: skogagardsmejeri@live.se
TELEFON/PHONE: 072-300 30 74

ÖPPET/OPEN: ”Knacka på” / Drop in

 

 

Copyright © 2014 Kulinarisk resa genom Halland. SB Gruppen Webbyrå Göteborg